Inspirerend voorbeeld: Buurtzorg

Buurtzorg Nederland hanteert een concept voor verpleging en verzorging aan huis waarbij de cliënt centraal staat. De wijkverpleegkundigen, die werken in
+/- 360 autonome “Buurtzorgteams”, hebben daarbij de volledige bevoegdheid de zorg op een goede manier in te vullen. Het management van de landelijke organisatie die deze teams ondersteunt is te tellen op twee handen. Het effect hiervan is dat de kosten van de zorg en de administratieve lasten laag zijn. Tegelijkertijd zijn de verpleegkundigen erg tevreden omdat hun talenten volop worden benut*. De cliënt, waar het allemaal mee begon, profiteert van de persoonlijke aandacht en tijd die er voor hem is. 

Share Button