De visie van ProBeter

ProBeter helpt zorginstellingen het werk rondom de patiënt te organiseren.

Van goed naar beter

De zorg in Nederland is van een heel hoog niveau. En die zorg kan nog veel beter. Ik geloof dat excellente zorg draait om de patiënt. Ik geloof dat het excellent helpen van de patiënt de motivatie is waarmee iedereen die in de zorg werkt gestart is.

Recht op de beste zorg

Een goede gezondheid en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is een van de belangrijkste zaken in iemands leven. Patiënten hebben dan ook recht op de beste zorg voor hen persoonlijk.

Daarom moeten de mensen die deze zorg leveren onder de beste omstandigheden kunnen werken,  zodat ze elke dag voor patiënten het verschil kunnen maken. Ik geloof dat zij zo hun tijd zoveel mogelijk moeten kunnen besteden aan werk van betekenis en zo min mogelijk aan administratieve lasten.

Vanuit elk perspectief

Ik ken de zorg vanuit veel verschillende rollen: patiënt, leverancier, adviseur, verzekeraar. Hierdoor zie ik de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast zie ik in mijn directe omgeving wat de huidige zorg met mensen doet.

Een zorgsector om trots op te zijn

„Ik zie  in de toekomst mensen in de zorg die met veel energie naar hun werk gaan en met nog meer energie weer thuis komen. Ik zie artsen en ondersteunende afdelingen die als partners de beste zorg realiseren voor elke patiënt. Ik zie een Nederland, dat op elk onderdeel van de zorg topkwaliteit levert. Ik zie een Nederland dat juist hierdoor lage zorgkosten heeft. Ik zie een zorgsector waar we internationaal trots op zijn, die patiënten uit het buitenland trekt. Een sector die een motor is onder zowel ons welzijn als onze welvaart.
Wil Konings - ProBeterWil Konings

ProBeter 

Share Button